Bengkel “Qualitative vs Quantitative Research”

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: September 6, 2023

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Pengajian Siswazah menawarkan Bengkel Pengembangan Kemahiran Penulisan Tesis 2023/2024 secara percuma kepada Pelajar Siswazah.

Bengkel yang bertajuk “Qualitative vs. Quantitative Research” ini diadakan pada hari Rabu, 6 September 2023M bermula jam 2.00 hingga 4:30 petang bertempat di Bilik Latihan  L 1.3 (UNISSA). Bengkel ini disampaikan oleh Dr Ahmad Masum, Ketua Program Sarjana (Undang-Undang), Fakulti Syariah dan Undang-Undang dan seramai 40 orang siswazah menyertai bengkel ini.