Peperiksaan Lisan (Viva-Voce)Program Sarjana Syariah

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: February 11, 2023

Peperiksaan Lisan (Viva-Voce) ini diadakan pada 11 Februari 2023. Pembentangan yang membawa tema “Pengetahuan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Tentang Hukuman Hudud: Kajian Di UNISSA dan KUPU SB” yang dibentang oleh Dk Fatimah binti Pg Haji Sulaiman (19MR110), Program Sarjana Syariah, Fakulti Shariah dan Undang-Undang. Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Dr Hajah Nurzakiah binti Haji Ramlee.