Peperiksaan Lisan (Viva Voce) Program Sarjana Syariah

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: February 25, 2023

Viva-Voce yang dijalankan bagi Program Sarjana Syariah ini diadakan pada 25 Februari 2023. Pembentangan dalam Viva-Voce ini dibentangkan oleh Hajah Nur Hazimah binti Haji Mohd Yaasin (19MR104), Program Sarjana Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Pembentangan yang membawa tema “Khalwat Di Bawah Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 Di Negara Brunei Darussalam.” Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Dr Hajah Hanan binti Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (DR) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz.