Peperiksaan Lisan (Viva-Voce) – Muhammad Jafni Fakhrillah bin Haji Jabidi (18MR1002)

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: June 10, 2023

Peperiksaan Lisan (Viva-Voce) dibawah ini (Imej 3.0) diadakan pada 10 Jun 2023. Pembentangan dalam Peperiksaan Lisan ini dibentang oleh Muhammad Jafni Fakhrillah bin Haji Jabidi (18MR1002), Program Sarjana Sains Halal (Undang-Undang Halal) Pusat Penyelidikan Halalan Thayyiban. Pembentangan yang membawa tema “Syubhah Dalam Premis Pemakanan: Peranan Pensijilan Halal Sebagai Kaedah Penyelesaian.” Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Pg Dr Hajah Norkhairiah binti Pg Hj Hashim.