Pemeriksaan Lisan (Viva-Voce) – Najla Farahanim binti Zamri

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: May 30, 2023

Viva-Voce sepertimana poster diatas ini telah diadakan pada hari Selasa, 30 Mei 2023. Pembentangan yang membawa tema “Pembangunan Jati Diri Wanita Menurut Risale-i Nur Dan Impaknya Terhadap Kelestarian Institusi Keluarga”

yang dibentang oleh Najla Farahanim binti Zamri (20MR2015), Program Sarjana Mazhab Syafi’i, Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi’i. Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Profesor Madya Dr Ibnor Azli bin Ibrahim.