Board of Examiner’s Meeting- Siti Nurzuriati Zhofirah binti Haji Wahid

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: May 15, 2023

BOE sepertimana gambar diatas ini diadakan pada 15 Mei 2023. Siti Nurzuriati Zhofirah binti Haji Wahid (20MC1044), Program Sarjana Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang telah lulus dalam Board of Examiner’s Meeting dengan tajuk disertasi

 

الزنا بالجبر في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجنائي الشرعي 2013م

: دراسة مقارنة

Siswazah ini dibawah penyeliaan Dr Zurairatul Zakiah binti Dato Seri Setia Haji Rajid.