Board of Examiner’s Meeting – Siti Normaidah binti Haji Abdullah

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: May 15, 2023

Board of Examiner’s Meeting sepertimana poster diatas ini diadakan pada 15 Mei 2023. Siti Normaidah binti Haji Abdullah (21MC1079), Program Sarjana Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang telah lulus dalam Board of Examiner’s Meeting for Dissertation dengan tajuk disertasi

حكم العدول عن الخطبة في الفقه الإسلا مي وتطبيقاته في بروناي دارالسلام

Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Dr Zurairatul Zakiah binti Dato Seri Setia Haji Rajid.