Board of Examiner’s Meeting- Raihanah binti Haji Awang Md. Norsah

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: May 22, 2023

Pada 22 Mei 2023, PPS telah berjaya mengendalikan 2 Board of Examiner’s Meeting,

BOE sepertimana poster diatas ini yang diadakan pada 22 Mei 2023. Raihanah binti Haji Awang Md. Norsah (21MC1078) telah lulus dalam Board of Examiner’s Meeting, Program Sarjana Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Dengan tajuk disertasi

عقد الكفالة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني: دراسة مقارنة

dibawah penyeliaan Dr Hajah Mas Nooraini Binti Haji Mohiddin.