Board of Examiner’s Meeting-(Nurhalisha binti Wasli)

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: May 15, 2023

Poster sepertimana diatas ini merupakan Board of Examiner’s Meeting (BOE) yang telah diadakan pada 15 Mei 2023. Pembentangan yang membawa tema

الأ حكام الشرعية للبيع عن طريق الإنترنت

Tema ini dibentang oleh Nurhalisha binti Wasli (21MC1076), Program Sarjana Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Profesor Madya Dr Haji Abdurrahman Raden Aji Haqqi.