Board of Examiner’s Meeting- Nur Hamizah binti Awang Haji Jamulidin / Awang Haji Jamludin (21MC1059)

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: June 8, 2023

BOE yang kedua diadakan pada 8 Jun 2023 sepertimana poster dibawah ini (Imej 4.0). Nur Hamizah binti Awang Haji Jamulidin / Awang Haji Jamludin (21MC1059), Program Sarjana Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang telah lulus dalam Board of Examiner’s Meeting dengan tajuk disertasi

أحكام العنف الأسري في الفقه الإسلامي والقانون البروناوي

dibawah penyeliaan Ustazah Dayang Suaad binti Dr Haji Serbini.