Board of Examiner’s Meeting- Muhammad Hazim bin Pengiran Haji Muhammad Japar

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: May 29, 2023

Poster diatas ini ialah BOE yang telah diadakan pada 29 Mei 2023. Disertasi dengan tajuk:

المصاحف التي كتبت على قراءة أبي جعفر: دراسة وصفية مقارنة”.

Disertasi ini dibuat oleh Awangku Muhammad Hazim bin Pengiran Haji Muhammad Japar (20MC2015), Program Sarjana Usuluddin, Fakulti Usuluddin. Siswazah tersebut dibawah penyeliaan Dr Haji Ahmad Baha Bin Haji Mokhtar.