Board of Examiner’s Meeting- Fatin Basirah binti Haji Samli.

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: March 8, 2023

BOE sepertimana gambar dibawah ini diadakan pada 08 Mac 2023. Fatin Basirah binti Haji Samli, Program Sarjana Sains Halal (Pengurusan Halal), Pusat Penyelidikan Halalan Thayyiban telah lulus dalam Board of Examiner’s Meeting dengan tajuk disertasi “The Consumption Behaviour of Protein Supplements Without Halal Logo Among Bruneians” dibawah penyeliaan Datin Hajah Norliza binti Dato Seri Setia Haji Mahalle.