Board of Examiner’s Meeting- Dayang Nur Haziqah binti Haji Awang Mohd Taha (20MC2001)

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: June 8, 2023

Pada 8 Jun 2023. BOE yang pertama diadakan sepertimana poster dibawah ini (Imej 3.0). Dayang Nur Haziqah binti Haji Awang Mohd Taha (20MC2001), Program Sarjana Usuluddin, Fakulti Usuluddin telah lulus dalam Board of Examiner’s Meeting dengan tajuk disertasi:

التسجيل الصوتي للقرآن الكريم برواية حفص في بروناي دارالسلام :دراسة تقويمية

dibawah penyeliaan Dr Gumaa Ahmad Himmad Adam.