Board of Examiner’s Meeting- Albaraa Faiq Ibrahim Abuowda

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: May 22, 2023

BOE kedua yang diadakan pada 22 Mei 2023 juga lulus dalam Program Sarjana Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang dengan disertasi yang bertajuk:

نظرية الظروف الطارئة وأثرها في عقد البيع في ظل جائحة كورونا”

Disertasi ini dibuat oleh Albaraa Faiq Ibrahim Abuowda dibawah penyeliaan Dr Cecep Soleh Kurniawan. Poster bagi maklumat lanjut sepertimana yang dipamerkan diatas.