Board of Examiner’s Meeting- Nur Aqilah binti Muhammad Asnawi

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: May 29, 2023

BOE terakhir yang diadakan pada 29 Mei 2023 telah dijalankan keatas siswazah iaitu Nur Aqilah binti Muhammad Asnawi (21MC1059) dengan disertasi yang bertajuk:

دراسة مقارنة بين رواية ورش عن نافع المدني ورواية خلف عن حمزة الكوفي (الربع الأول من القرآن الكريم نموذجا)

Siswazah tersebut lulus dalam BOE. Penyelia bagi siswazah tersebut ialah Dr Haji Ahmad Baha Bin Haji Mokhtar.