Viva Voce Program Sarjana Ekonomi Islam

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: April 19, 2023

Aktiviti Ilmiah ini diadakan pada 19 April 2023. Pembentangan yang membawa tema “Issues of Zakat Al-Mal Payments in Negara Brunei Darussalam” yang dibentang oleh Muhammad Fuad bin Matahir, Program Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam dibawah penyeliaan Dr Kamaru Salam bin Yusof.