”CAPACITY DEVELOPMENT WORKSHOP” TINGKATKAN QUALITI PENGAJARAN PENSYARAH UNISSA

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

Sabtu, 12 March :- Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Unit Pembangunan Profesional, Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat telah menganjurkan bengkel “Capacity Development Wrokshop” Siri I. Bengkel dikendalikan dalam talian  ini bertajuk “Student Learning Assessment (Using Testmoz Application)” bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi Testmoz kepada para pensyarah agar fungsi-fungsi dalam aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pensyarah untuk melakukan penilian secara dalam talian. Bengkel ini dikendalikan oleh Dr. Norashikin binti Yusof, Penolong Professor di Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA). Bengkel ini diharapkan akan dapat mempertingkatkan kualiti tenaga akadmeik UNISSA dalam melaksanakan pengajaran dan penilian atas talian disamping meningkatkan mutu pembelajaran secara hybrid.