“CAPACITY DEVELOPMENT WORKSHOP” SIRI II TINGKATKAN KUALITI SISTEM PENILAIAN PELAJAR

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

Rabu, 16 March :- Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Unit Pembangunan Profesional, Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat telah menganjurkan bengkel “Capacity Development Wrokshop” Siri II. Begkel dikendalikan dalam talian ini bertajuk “Monitoring Of Student Perfromance (Usiang a Rubric)”. Bengkel ini bertujuan untuk memberikan pengenalan tentang rubrik dalam membincangkan penggunaan rubrik sebagai kaedah penilaian. Selain itu, ianya juga bertujuan agar para pensyarah dapat membina rubrik dari kenyataan hasil pengajaran dan pembelajaran yang diberikan semasa dalam memberikan kuliyah. Bengkel ini dikendalikan oleh Dr. Norashikin binti Yusof, Penolong Professor di Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA). Bengkel ini diharapkan akan dapat mempertingkatkan kualiti tenaga akademik UNISSA dalam melaksanakan pengajaran dan penilaian atas talian disamping meningkatkan mutu pembelajaran secara hybrid.