BENGKEL ‘HOW TO SELECT A PROPER JOURNAL’

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

Pusat Penyelidikan dan Penerbitan dengan kerjasama Unit Pembangunan Professional Unit Penerbitan sedang giat mengungkayahkan beberapa siri bimbingan penulisan bagi membimbing para staf akademik UNISSA. Siri bimbingan kali ketiga yang telah diadakan pada 5 November 2022 merupakan siri bimbingan akhir. Bengkel telah disampaikan oleh Dr Nehaluddin bin Ahmad, Profesor daripada Fakulti Shariah dan Undang-Undang UNISSA.