Faculty of Islamic Development Management

AKTIVITI-AKTIVITI FAKULTI PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM SEPANJANG TAHUN 2023

LOGO IDEMS

AKTIVITI BOWLING MAHASISWA MAHASISWI FPPI

INTELLECTUAL DISCOURSE 2.0

JERAYAWARA UNISSA

JERUDONG INTERNATIONAL SCHOOL

BAHTH AL-TAKHARRUJ

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 267
fidm@unissa.edu.bn

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M. | 1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 267
fidm@unissa.edu.bn

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M. | 1:30P.M. – 4:30P.M.