UNISSA ADAKAN PROGRAM WORKPLACE AND HEALTH (WAH)

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

26 Oktober 2022, Ke arah hidup sihat aktif warga kerajaan, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) telah memulakan Program Workplace and Health (WAH) peringkat Kementerian Pendidikan dengan sesi senaman TABATA yang dikendalikan oleh HSN Fitness, Brunei.

Hadir memeriahkan sesi senaman ini Yang Mulia Dr Haji Norarfan bin Haji Zainal, Rektor UNISSA, Pegawai-pegawai eksekutif, Pegawai-Pegawai Utama, Tenaga akademik dan kakitangan UNISSA.

Program WAH bertujuan untuk memupuk minda dan gaya hidup yang mementingkan kesihatan dalam kalangan semua warga perkhidmatan awam sambil menyumbang kepada pengurangan Penyakit Tidak Berjangkit (NCD) di negara ini.

Dalam masa yang sama, merealisasikan visi Kementerian Kesihatan iaitu ‘Bersama Ke Arah Warga Sihat’ dan matlamat kedua Wawasan Brunei 2035 iaitu kualiti kehidupan yang tinggi.