PELANCARAN SISTEM PERPUSTAKAAN UNISSA E-FIHRIST

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

Rabu, 13 September 2023 – Sistem Perpustakaan UNISSA e-FIHRIST telah dilancarkan oleh Yang Mulia Prof Madya Siti Sara bin Hj Ahmad, Penolong Rektor (Akademik) UNISSA sempena Open Maktabah UNISSA. Open Maktabah adalah Nama e-FIHRIST adalah sempena Kitāb al-Fihrist (كتاب الفهرست ) (The Book Catalogue) iaitu sebuah kitab berbahasa Arab susunan Ibn Al-Nadim. Sistem Perpustakaan ini akan memudahkan pencarian bahan perpustakaan dan membolehkan perpustakaan melaksanakan tugas-tugas harian dengan lancar dan memberikan perkhidmatan yang efisyen kepada warga UNISSA. Di antara aktiviti lain yang diadakan semasa Open Maktabah itu adalah tunjukcara akses dan penggunaan sistem-sistem dan database-database perpustakaan UNISSA seperti repositori e-ILAMI, database-database UNISSA.