COURTESY VISIT – CURTIN UNIVERSITY, MIRI SARAWAK, MALAYSIA

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

24 Ogos 2022, UNISSA menerima rombongan lawatan daripada Curtin University, Miri, Sarawak, Malaysia. Diketua oleh Professor Simon Leunig, Pro Vice Chancellor bersama Ms Cherina Chiew, Manager of International Student Office dan Mr Muhamad Rahman Sallehin, Manager of Future Students External Engagement. Kunjungan ini membincangkan perancangan kerjasama 2 hala dalam bidang akademik khasnya bidang akkuakultur Agribisnes dan pertukaran pelajar.

Hadir bersama Yang Dr Arman bin Haji Asmad, Penolong Rektor ( Penyelidikan , Antarabangsa, Perkhidmatan), Yang Mulia Dr Haji Awang Hambali bin Haji Awang Jaili, Pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa dan Dr Muhammad Hilmy abaihaqi bin Haji Awang Yussof, Ketua Unit Perhubungan Antarabangsa, UNISSA