BINCANG-BINCANG BUKU SEMPENA HARI BUKU SEDUNIA 2022

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

Bersempena dengan Hari Buku Sedunia 2022, UNISSA Press di bawah Pusat Penyelidikan dan Penerbitan (PPP), Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), telah mengungkayahkan program Bincang-Bincang Buku pada 26 Sya’ban 1443H bersamaan dengan 29 Mac 2022M.

Dalam program ini, tiga buah buku terbitan UNISSA Press telah dipilih untuk dikupas oleh para penulisnya sendiri. Sesi pertama disampaikan oleh Yang Mulia Prof Ab Aziz Yusof yang merupakan penulis buku berjudul ‘Mengurus Pekerja Toksidik Menurut Islam’. Buku berjudul ‘Healthy Living in Islam : A Postmodern Perspective’ pula telah dikupas dalam sesi kedua oleh Yang Mulia Prof Dr Mohammad Tariqur Rahman, manakala Yang Mulia Dr Ahmad Masum pula mengupas buku beliau yang berjudul ‘General and Special Defence in Criminal Law in Brunei Darussalam’ dalam sesi ketiga. Program ini diadakan secara dalam talian melalui aplikasi Zoom dan telah disertai oleh lebih dari 40 peserta yang terdiri dari para tenaga akademik dan mahasiswa-mahasiswi UNISSA.