Strategic Planning and Development Office

Retreat KPI Pelan Strategik 2019-2023 – Suku Ketiga

Sabtu, 08Muharram 1444H bersamaan 06 Ogos 2022M

Bilik Banquet, Tingkat 1, Bangunan Pentadbiran, Kampus Gadong, UNISSA

Sesi Bergambar Ramai bagi Pejabat Perancangan dan Pembangunan Strategik

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000

Strategic Planning and Development Office
spdo@unissa.edu.bn

Quality Assurance Unit
quality@unissa.edu.bn

Strategic Planning Unit
strategy@unissa.edu.bn

Accreditation and Corporatisation
accreditation@unissa.edu.bn

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7.45am - 12.15pm | 1.30pm - 4.30pm

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000

Strategic Planning and Development Office
spdo@unissa.edu.bn

Quality Assurance Unit
quality@unissa.edu.bn

Strategic Planning Unit
strategy@unissa.edu.bn

Accreditation and Corporatisation
accreditation@unissa.edu.bn

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7.45am - 12.15pm | 1.30pm - 4.30pm