Haji Abdullah, H. R., S. S. Haji Ahmad, and Achmad Yani. “ANALISIS KEPERLUAN MEMPELAJARI BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR ALIRAN INGGERIS DI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI”. JALL | Journal of Arabic Linguistics and Literature, vol. 4, no. 1, Apr. 2022, pp. 86-103, doi:10.59202/jall.v4i1.484.