[1]
H. R. Haji Abdullah, S. S. Haji Ahmad, and Achmad Yani, “ANALISIS KEPERLUAN MEMPELAJARI BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR ALIRAN INGGERIS DI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI”, JALL, vol. 4, no. 1, pp. 86–103, Apr. 2022.