Haji Abdullah, H. R., Haji Ahmad, S. S. and Achmad Yani (2022) “ANALISIS KEPERLUAN MEMPELAJARI BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR ALIRAN INGGERIS DI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI”, JALL | Journal of Arabic Linguistics and Literature, 4(1), pp. 86–103. doi: 10.59202/jall.v4i1.484.