Haji Abdullah, Hajah Rafizah, Siti Sara Haji Ahmad, and Achmad Yani. 2022. “ANALISIS KEPERLUAN MEMPELAJARI BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR ALIRAN INGGERIS DI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI”. JALL | Journal of Arabic Linguistics and Literature 4 (1):86-103. https://doi.org/10.59202/jall.v4i1.484.