Haji Abdullah, H. R., Haji Ahmad, S. S., & Achmad Yani. (2022). ANALISIS KEPERLUAN MEMPELAJARI BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR ALIRAN INGGERIS DI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI. JALL | Journal of Arabic Linguistics and Literature, 4(1), 86–103. https://doi.org/10.59202/jall.v4i1.484