[1]
N. H. . Haji Sarudin and A. . Jait, “SISTEM PENGURUSAN KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN: KAJIAN KES DI KOMPLEKS RUMAH KEBAJIKAN, BRUNEI DARUSSALAM”, RĀ’IQ, vol. 6, no. 2, pp. 59–120, Dec. 2023.