[1]
rafidah Abdullah, rafizah Abdullah, and R. Abdullah, “APLIKASI KAHOOT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS PENGAJIAN ISLAM DI PERINGKAT UNIVERSITI: TINJAUAN AWAL TERHADAP KEBERKESANAN PENGUNAANNYA”, RĀ’IQ, vol. 6, no. 2, pp. 1–17, Dec. 2023.