Haji Sarudin, N. H. . and Jait, A. . (2023) “SISTEM PENGURUSAN KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN: KAJIAN KES DI KOMPLEKS RUMAH KEBAJIKAN, BRUNEI DARUSSALAM”, AR-RĀ’IQ, 6(2), pp. 59–120. Available at: https://unissa.edu.bn/journal/index.php/ar-raiq/article/view/759 (Accessed: 22 July 2024).