Haji Sarudin, Nurul Hafizah, and Adam Jait. 2023. “SISTEM PENGURUSAN KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN: KAJIAN KES DI KOMPLEKS RUMAH KEBAJIKAN, BRUNEI DARUSSALAM”. AR-RĀ’IQ 6 (2):59-120. https://unissa.edu.bn/journal/index.php/ar-raiq/article/view/759.