Abdullah, rafidah, rafizah Abdullah, and Radziah Abdullah. 2023. “APLIKASI KAHOOT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS PENGAJIAN ISLAM DI PERINGKAT UNIVERSITI: TINJAUAN AWAL TERHADAP KEBERKESANAN PENGUNAANNYA”. AR-RĀ’IQ 6 (2):1-17. https://unissa.edu.bn/journal/index.php/ar-raiq/article/view/756.