Awang Haji Amai, N. ., & Ismail, S. Z. . (2023). PENGLIBATAN WANITA DALAM KESALAHAN MORAL DI BAWAH PERINTAH KANUN HUKUMAN JENAYAH SYARIAH 2013 DI BRUNEI DARUSSALAM. AR-RĀ’IQ, 6(2), 19–56. Retrieved from https://unissa.edu.bn/journal/index.php/ar-raiq/article/view/758