(1)
Abdullah, rafidah; Abdullah, rafizah; Abdullah, R. APLIKASI KAHOOT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS PENGAJIAN ISLAM DI PERINGKAT UNIVERSITI: TINJAUAN AWAL TERHADAP KEBERKESANAN PENGUNAANNYA. RĀ’IQ 2023, 6, 1-17.