BENGKEL ‘HOW TO SELECT A PROPER JOURNAL’

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: November 5, 2022

Pusat Penyelidikan dan Penerbitan dengan kerjasama Unit Pembangunan Professional Unit Penerbitan sedang giat mengungkayahkan beberapa siri bimbingan penulisan bagi membimbing para staf akademik UNISSA. Siri bimbingan kali ketiga yang telah diadakan pada 5 November 2022 merupakan siri bimbingan akhir. Bengkel telah disampaikan oleh Dr Nehaluddin bin Ahmad, Profesor daripada Fakulti Shariah dan Undang-Undang UNISSA.