BENGKEL BEDAH ARTIKEL

Share Event

Facebook
Twitter
LinkedIn

Upcoming Events

Event Date: October 22, 2022

Pusat Penyelidikan dan Penerbitan (PPP) dengan kerjasama Unit Pembangunan Professional sedang giat mengungkayahkan beberapa siri bimbingan penulisan bagi membimbing para staf akademik UNISSA. Bengkel bedah artikel ini merupakan siri kedua bimbingan penulisan. Bengkel tersebut telah memberikan bimbingan kepada ahli akademik dalam hal ehwal penulisan artikel jurnal berwasit dan berindeks antarabangsa dan meningkatkan lagi kemahiran menulis artikel yang telah disampaikan oleh Profesor Madya Dr Ibnor Azli bin Ibrahim, Fakulti Shariah dan Undang-Undang UNISSA.