Faculty of Islamic Economics and Finance

News

PROGRAM ZIARAH MAHABBAH KE-7 DAERAH TEMBURONG ANJURAN FAKULTI EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM, UNISSA DENGAN KERJASAMA BANK ISLAM BRUNEI DARUSSALAM (BIBD) DAN YAYASAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH (YSHHB)

PROGRAM ZIARAH MAHABBAH KE-7 DAERAH TEMBURONG ANJURAN FAKULTI EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM, UNISSA DENGAN KERJASAMA BANK ISLAM BRUNEI DARUSSALAM (BIBD) DAN YAYASAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH (YSHHB)

Events

CERAMAH MOTIVASI DAN MAJLIS PENYAMPAIAN ANUGERAH DEKAN FAKULTI EKONOMI DAN KEWANGAN ISLAM (FEKim) SESI 2021/2022
April 2, 2022 1:30 pm
AUDITORIUM UNISSA

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 801
fief@unissa.edu.bn

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M. | 1:30P.M. – 4:30P.M.

Contact Info

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Spg 347, Jalan Pasar Gadong
BE 1310 Negara Brunei Darussalam.

Tel: +673 2462000 Ext 801
fief@unissa.edu.bn

Working Hours

Monday – Thursday & Saturday
7:45A.M. – 12:15P.M. | 1:30P.M. – 4:30P.M.